• Du har valt: Uppsala län

Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och vård-och omsorgstagare. Läs mer om det i Vårdhandbokens avsnitt om Basala hygienrutiner och klädregler.

Världshälsoorganisationen WHO har utropat den 5 maj till en global Handhygiendag. En internationell satsning med mottot: "Save lives: Clean Your Hands." i syfte att rädda liv genom att öka personalens kunskaper och följsamhet till god handhygien inom vård- och omsorg. 

Fokus för WHO:s globala Handhygiendag varierar från år till år vilket går att läsa mer om på WHO:s webbplats

Ett svenskt material, Rena händer räddar liv, är framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),  i samarbete med företrädare för kommuner och regioner, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Mer information kring eventuella lokala aktiviteter hittar du på Vårdhygiens webbplats i respektive region.

Socialstyrelsen erbjuder en kostnadsfri utbildning i basala hygienrutiner som är särskilt anpassad för personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Du finner utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Bilden visar två händer som tar en klick handdesinfektion ur en pumpflaska.
Till toppen av sidan