• Du har valt: Uppsala län
Dödsfall och vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede och dödsfall

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Vård i livets slutskede och dödsfall - Översikt

  Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas.

 • Förhållningssätt och handledning

  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

 • Vårdplanering

  Landstingen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda landstingsinvånarna en god vård. Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar omfattar inte medicinsk vård som meddelas av läkare.

 • Dödsfall

  Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om vård i livets slutskede och dödsfall.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om vård i livets slutskede.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan