Testa dina kunskaper

VÄRDESAKER, TILLHÖRIGHETER

Här kan du testa dina kunskaper inom värdesaker.

Vad gör man som personal när patienter har med sig värdesaker vid inläggning på en vårdinrättning?
Om patienten har med sig värdesaker och vill ha dessa under egen tillsyn vad är då lämpligt att göra?
Hur går det till när vårdinrättningen ska omhänderta värdesakerna för patienten?
Varför ska det vara tre exemplar av värdesaksförteckningen?
Stölder ska polisanmälas. Vem har ersättningsansvar för de av vårdinrättningen omhändertagna värdesakerna?
Hur gör man med kvarglömda eller upphittade föremål på en vårdinrättning som inte blivit hämtade efter en månad?
Till toppen av sidan