• Instruera patienten klart och tydligt.
 • Ha rätt arbetshöjd.
 • Se till att patienten har rätt utgångsställning och sitter i balans.
 • Ta bort armstöd och fotstöd från rullstolen. Det underlättar för patienten att flytta över i etapper när rullstolen står intill sängen.
 • Lås hjulen på rullstolen.
 • Flytta gärna i etapper.
 • Använd vid behov glidbräda mellan stol och säng.
 • Använd gåbälte när det behövs.
 • Använd personlyft som hjälpmedel om patienten inte kan stödja på sina ben.
 • Placera en kudde/glidbräda över hjulet.

Patienten sätter sig i rullstol själv

 1. Se till att patienten har rätt utgångsställning och sitter i balans.
 2. Ta vid behov bort närmaste armstöd och båda fotstöden från rullstolen. Det underlättar för patienten att flytta över när rullstolen står intill sängen.
 3. Se till att rullstolen är låst.
 4. Flytta gärna i etapper.
 5. Uppmana patienten att luta sig framåt och flytta sig en bit i taget till rullstolen.
 6. Använd vid behov glidbräda/kudde som placeras över hjulet.

Med hjälp av en person

 1. Be patienten att ta tag om rullstolens armstöd och dra in fötterna. För att underlätta förflyttningen bör hälarna peka i riktning mot stolen.
 2. Håll om patientens skuldror. Uppmana patienten att luta sig framåt och resa sig upp till hälften och för sedan patienten mot stolen.
 3. Flytta i etapper genom att be patienten sitta ned och rätta till sitt- och fotposition inför nästa etapp.
 4. Var uppmärksam på din egen arbetsställning. Stå i gångstående med rak rygg och böjda knän och utnyttja din kroppstyngd för att hjälpa patienten vid uppresning och nedsättning.

Med hjälp av två personer

 1. Sätt rullstolen i vinkel mot sängen. På det sättet vrids hjulet bort och överflyttningen sker lättare. Ta bort det armstöd som är åt det håll som personen ska flytta åt. Var noga med att låsa rullstolens båda bromsar.
 2. Placera ett vårdarbälte kring patientens midja. Placera glidbrädan under patienten genom att hjälpa henne/honom att lyfta på ena skinkan.
 3. Hjälpare 1 står framför patienten och styr förflyttningen. Hjälpare 2 sköter kraften i överflyttningen.
 4. Hjälpare 2 väntar på hjälpare 1 kommando, exempelvis "vi flyttar nu".
 5. Hjälpare 1 lutar patienten framåt och hjälpare 2 hjälper till med förflyttningen över till rullstolen.

Applicering av lyftsele

Det finns två alternativ till placering av lyftselen under patienten, en med hjälpmedel och en utan.

Utan hjälpmedel

 1. Vänd patienten på sida och lägg lyftselen under patienten. Var noga med att lyftselen ligger korrekt, enligt tillverkarens anvisning.
 2. Rulla upp lyftselen och ta fram den del som legat under patienten.
 3. Var noga med att lyftselen ligger tillräckligt långt ner samt ligger under patienen.

Med hjälpmedel

 1. Placera de svarta glidplattorna under draglakan och patient. Att placera under draglakanet gör att det går lättare att placera plattorna under patienten utan att skada.
 2. Lägg lyftselen ovanför patienen och lägg in den under kudde och under de svarta plattorna: Tänk på att lyftselen ska ligga under annars får man inte den tänkta effekten.
 3. Dra ner lyftselen under patienten.
Till toppen av sidan