Grundprinciper för arbetsställningar och arbetsrörelser

ARBETSTEKNIK OCH FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP

Varje förflyttning är unik och du bör tänka igenom och bedöma situationen här och nu. Gör en analys av omgivningen, patienten och dina egna resurser. Läs mer om analys av omgivningen, patienten och dina egna resurser i texten Planering.

För att lära känna patientens resurser, är det bra att låta denne försöka utföra förflyttningen på egen hand, även om det bara blir en del av förflyttningen. Utifrån din bedömning av förflyttningssituationen väljer du sedan den mest lämpliga förflyttningstekniken i just den situationen.

Kom överens med patient och/eller kollega om lämpligt kommando när förflyttningen ska påbörjas, till exempel "vänd dig NU".

Analys av omgivningen

 • Bedöm om det finns risker med förflyttningen och vilka åtgärder som behöver vidtas.
 • Planera arbetet väl.
 • Samarbeta med arbetskamraterna.
 • Se till att du har tillräckligt med utrymme för dig och patienten.
 • Det ska finnas rutiner för nödsituationer, till exempel en handlingsplan för utrymning av personer som själva inte kan förflytta sig/ta sig ut i samband med brand eller vid fall exempelvis i hemmet.
 • Se till att du får instruktioner om lämpliga hjälpmedel och deras användning.
 • Lär dig att använda de hjälpmedel som finns så att de används på rätt sätt, till rätt patient och vid rätt tillfälle. Kontrollera också att hjälpmedlen är hela och utan skador. Hjälpmedlen ska också vara lätta att rengöra.

Anpassning till patienten

 • Informera patienten om vad som ska göras och förvissa dig om att han eller hon har förstått. Uppmuntra patienten att medverka utifrån sina egna resurser.
 • Låt om möjligt patienten påbörja förflyttningen på egen hand.
 • Om patienten behöver hjälp, utgå då ifrån förflyttningens naturliga rörelsemönster.
 • Använd grepp som stimulerar och stöder patienten.
 • Arbeta lugnt och metodiskt, gärna i etapper.

Användning av egna resurser

 • Lär dig att använda din egen kropps resurser och respektera dess begränsningar.
 • Arbeta nära.
Bild som visar grundprinciper arbetsställning och arbetsrörelser
 • Arbeta i balans med kroppstyngden innanför understödsytan.
 • För att stå stabilt inom understödsytan kan fötterna placeras isär eller med en fot framför den andra, så kallat gångstående.
 • Rör dig i arbetets riktning genom att göra tyngdöverföring sidledes respektive framåt/bakåt – använd benmusklerna och din kroppstyngd.
 • Lyft aldrig manuellt. Om det ändå blir nödvändigt i en akut situation, använd hjälpmedel och se till att ni är tillräckligt många som hjälps åt.
 • Arbeta med anpassad arbetshöjd och med ryggen i upprätt ställning.
 • Undvik vridna och framåtböjda arbetsställningar.
 • Undvik att arbeta länge i samma arbetsställning. Ta paus.
 • Använd klädsel som inte hindrar rörelser och skor som sitter fast på fötterna och som har en mjuk, avlastande, stadig och halkfri sula.

Enkla arbetsställningar

Vid matning av patient

Helst ska patienten sitta på en stol vid sidan av sängen och få hjälp att äta. Om det inte är möjligt ska patienten sitta upprätt i sängen med en kudde under knäna. Låt om möjligt patienten själv hålla i glas och bestick. Detta underlättar sväljningen.

Sitt på en hög stol snett framför patienten så att du har ögonkontakt.

Bild som visar arbetsställning vid matning
Sitt på en hög stol snett framför patienten så att du har ögonkontakt.

Vid bäddning

Planera arbetet så att ni kan arbeta två och två. Höj sängen till en bra arbetshöjd så att ni kan arbeta med ryggen upprätt. Utgå från den som är kortast. Rör på fötterna under arbetet. Tänk på att ha raka handleder när ni viker lakanen under madrassen.

Bild som visar arbetsställning vid bäddning
Tänk på att ha raka handleder när ni viker lakanen under madrassen.

Vid städning

Arbeta med ryggen i upprätt ställning och med rörliga fötter. Böj knäna när du ska komma åt under säng och sängbord.

Bild som visar arbetsställning vid städning
Till toppen av sidan