Hjälpa patienter vid fall

ARBETSTEKNIK OCH FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP

Läs mer om rutiner vid fall och fallskador i Vårdhandbokens texter om fallprevention.

Här kan du se ett bildspel hur du hjälper när någon faller.

 1. Håll på patientens höftbenskammar. Du kan ytterligare stötta patienten genom att hen har kontakt med din kropp.
 2. Flytta din ena hand till patientens bål för att kunna dra hen mot dig. Du tar samtidigt ett steg bakåt för att bredda din understödsyta och flytta tyngden bakåt.
 3. Låt patienten glida längs ditt ben och följ med i rörelsen genom att böja i knäna.
 4. Låt patienten fortsätta glida ner längs din kropp tills hen når golvet. Stötta fortfarande patientens bål.

Upp från golv

 • Hämta en kudde om patienten har ramlat och låt honom ligga kvar tills du har förvissat dig om att han inte har skadat sig.
 • Planera och förbered förflyttningen upp till sittande eller till sängen.
 • Hämta hjälp.
 • Följ de rutiner som finns om fall och fallskador.

Låt patienten fortsätta glida ner längs din kropp tills hon/han når golvet. Stötta fortfarande patientens bål.

Patienten tar sig upp själv/med hjälp av en person

 1. Hämta en kudde om patienten har ramlat och låt henne eller honom ligga kvar tills du har förvissat dig om att hon eller han inte har skadat sig. Om patienten inte själv kan hjälpa till måste hjälp tillkallas. Gör det bekvämt för patienten på golvet medan ni väntar på hjälp.
 2. Följ de rutiner som finns om fall och fallskador.
 3. Om patienten inte har skadat sig, be patienten rulla över på sidan och resa sig på alla fyra. Använd vårdbälte om det behövs.
 4. Placera en stol framför patienten, så kan denne resa sig genom att stödja på stolen.
 5. Skjut in en stol bakom patienten så kan han eller hon sätta sig utan att behöva resa sig helt.

Med hjälp av personlyft

 1. Använd personlyft som hjälpmedel när det behövs utifrån patientens eller vårdarens behov. Förvissa dig om att den personlyft du använder är gjord för att användas till förflyttning från golv.
 2. Lägg en kudde under patientens huvud.
 3. Se till att det finns en rätt utprovad sele och personlyft.
 4. Placera selen.
 5. Kontrollera att förflyttningssträckan är den kortast möjliga.
 6. Dra fram sängen eller rullstolen till patienten.
 7. Förvissa dig om att selen sitter korrekt i galgen.

Med hjälp av glidmatta

Glidmatta.
Lyft på kommando "vi lyfter nu".
 1. Lägg en kudde under patientens huvud så att det blir bekvämt. Var uppmärksam på handfattningen!
 2. Använd två korta glidmattor omlott eller en lång. Använd aldrig filt eller lakan.
 3. Se till att ha rätt arbetshöjd på sängen och ta bort fotgaveln.
 4. Använd kortast möjliga förflyttningssträcka.
 5. Var uppmärksam på din arbetsställning! Arbeta med upprätt rygg och sänkta axlar.
 6. Stå i gångstående och räta på ben och rygg så att armen som håller i hjälpmedlet blir rak innan lyftet börjar.
 7. Lyft på kommando "Vi lyfter nu".
 8. Arbeta lugnt.
 9. Sätt ner patienten och dra honom eller henne högre upp i sängen.
Till toppen av sidan