Längre bak i stol och rullstol

ARBETSTEKNIK OCH FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP

Patienten sätter sig längre bak själv

Bild som visar förflyttning längre bak i stol

Alternativ 1

Instruera patienten att flytta längre bak i stolen genom att dra in fötterna, luta sig framåt och skjuta bak stjärten.

Bild som visar förflyttning längre bak i rullstol
Bild som visar förflyttning längre bak i rullstol

Alternativ 2

 1. Lås hjulen på rullstolen före förflyttningen. Vrid de små hjulen framåt.
 2. I första hand uppmana patienten att placera fötterna på golvet. I andra hand behåller patienten sina fötter på fotplattorna.
 3. Uppmana patienten att förflytta sig längre bak i stolen med hjälp av "skinkgång". Be patienten föra över tyngden till höger och dra vänster ben bakåt och sedan föra över tyngden till vänster samt dra höger ben bakåt, och så vidare.
 4. Om det går trögt att flytta bakåt kan ett hjälpmedel med glid underlätta förflyttningen bakåt.

Med hjälp av en person

Alternativ 1

 1. Be patienten flytta fötterna bakåt och luta sig framåt.
 2. Håll dina händer på patientens skulderblad och följ med i rörelsen framåt och nedåt så att stjärten lyfts från underlaget.
 3. Be patienten skjuta stjärten bakåt.

Alternativ 2

 1. Be patienten luta sig framåt.
 2. Stå framför patienten och placera vänstra handen på patientens vänstra skuldra. Hjälp patienten att flytta över tyngden på höger stuss. Fatta med din högra hand om stussen på vänster sida och hjälp patienten att flytta den bakåt.
 3. Upprepa proceduren åt motsatt håll och arbeta i små etapper.
 4. Var uppmärksam på din egen arbetsställning.

Med hjälp av två personer

 1. Lås hjulen på rullstolen före förflyttningen. Vrid de små hjulen framåt.
 2. I första hand, uppmana eller hjälp patienten att placera fötterna på golvet lite under stolen. I andra hand behåller patienten sina fötter på fotplattorna.
 3. Hjälparen framför patienten håller sina händer på patientens skulderblad och hjälper patienten att luta sig framåt och nedåt så att tyngden kommer över fötterna.
 4. Den andra hjälparen står i gångstående snett bakom patienten och fattar tag på båda sidor om stussen. Ett annat alternativ för att ytterligare minska friktionen och underlätta förflyttningen är att ett draglakan eller glidtyg läggs i stolen innan patienten sätter sig. Hjälparen fattar då tag om draglakanet långt ner.
 5. Uppmana patienten att flytta stussen bakåt i stolen samtidigt som hjälparna följer med i rörelsen. Arbeta i etapper. Hjälparen snett bakom patienten följer med i rörelsen genom att göra en tyngdöverföring bakåt.
Till toppen av sidan