Planera förflyttningar

Planera en förflyttning utifrån patientens, dina egna och omgivningens resurser. Innan du utför en förflyttning tillsammans med patienten, gör en bedömning av eventuella risker så att förflyttningen blir säker och bekväm för både dig och patienten.

Patientens behov

Ta reda på om patienten har speciella behov som kan påverka det sätt du väljer att hjälpa-handleda-assistera henne eller honom på i förflyttningssituationen. Patienten ska medverka utfrån sin förmåga, så långt det är möjligt. Utgå från människans naturliga rörelsemönster i förflyttningen och utifrån vad patienten klarar av och behöver.

Rörelsemönster

Vi rör oss alla på i stort sett samma sätt när vi förflyttar oss, till exempel när vi vänder oss i sängen eller reser oss ur en stol. Grunden för olika förflyttningstekniker är dessa naturliga rörelsemönster men det finns många varianter på naturliga rörelsemönster. För att lära sig rörelsemönstret för en förflyttning kan man prova själv, analysera hur man gör och även iaktta hur andra gör.

Egna resurser

Var medveten om dina egna resurser. Det gäller din fysiska förmåga, dina kunskaper och dina erfarenheter. Om du är gravid eller har eller har haft besvär från rörelse- och stödjeorganen bör du vara särskilt uppmärksam. Alla tekniker är inte lämpliga, det vill säga passar inte alla. Vad som är lämpligt för dig beror på dina resurser och förutsättningar. Om ni arbetar två eller flera tillsammans är det viktigt att ni känner till varandras kapacitet och resurser. Det är också viktigt att ni har diskuterat igenom förflyttningen i förväg och är överens om hur ni och patienten ska samarbeta. För att du själv ska arbeta med en skonsam arbetsteknik måste du ha kunskap om grundprinciperna för skonsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Läs mer i texten om grundprinciper för arbetsställningar och arbetsrörelser.

Omgivningens resurser

Bedöm också omgivningen. Vad finns det för risker, som till exempel för litet utrymme runt förflyttningen och hala eller ojämna golv? Vad kan du ha hjälp av? Finns det några hjälpmedel, som till exempel vårdbälte, glidmatta, duschstol, taklyft eller mobil golvlyft? En säng som kan anpassas efter dina och patientens behov är ett ovärderligt hjälpmedel. Det finns olika regelverk som anger hur arbetsmiljön ska vara beskaffad. Länkar till dessa finns under Regelverk.

Förflyttningsinstruktioner

På vissa enheter finns lokala instruktioner och rutiner för förflyttning.

Instruktionerna i denna text kan användas vid de enheter som inte har klart definierade och utarbetade metoder.

Man ska få träning och utbildning innan man börjar med vårdarbete. Fortlöpande praktisk träning och utbildning rekommenderas.

Hjälpmedel

Ibland behöver man använda hjälpmedel vid förflyttningar, som till exempel rullstolar, lyftar, selar och halkskydd. För rengöring och funktionskontroll av dessa se Vårdhandbokens text om hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar.

Hjälpa patienter att förflytta sig

  • Gör en bedömning av eventuella risker vid förflyttningen och förbered förflyttningen väl. Avstå från sådant som är riskfyllt.
  • Tala alltid med patienten om vad som ska hända, hur denne ska göra och hur du kan hjälpa till.
  • Ge enkla och tydliga instruktioner och/eller visa vad som ska hända.
  • Låt patienten använda sina egna resurser så mycket som möjligt, det vill säga låt om möjligt patienten påbörja förflyttningen själv.
  • Gör förflyttningen stegvis utifrån patientens rörelsemöjligheter och ge stöd där det behövs.
  • Låt inte patienten greppa tag i dig.
Till toppen av sidan