Referenser och regelverk

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Belasta rätt vid personförflyttning. Stockholm: Arbetsmiljöverket; 2013.
  • Arrehed I-L, Andersson R, Wilhelmsson J. Arbetsställningar och förflyttningsteknik i vården. Stockholm: Rygghälsovårdsgruppen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting; 1995.
  • Carlsson R, Gulliksson L, Månsson N, Broman A. Egen rygghälsa i aktiv omvårdnad. Stockholm: Almqvist & Wiksell; 1990.
  • Feldenkrais M, Hagelthorn M. Medvetenhet genom rörelse: övningar för personlig utveckling. Lund: BookLund; 1999.
  • Kindblom K. Movement awareness and communication in patient transfer: an educational intervention [doktorsavhandling]. Stockholm: Karolinska Institutet; 2009.
  • Lagerström M, Hagberg M, Kolare S. Frisk rygg i sjukvården : en kunskapsöversikt. Solna: Arbetsmiljöinstitutet; 1994.
  • Reifeldt K, Cederberg B, Schilliger C, Nagel H. Förflytta dig!. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2002.
  • Reifeldt K. Arbeta med personlyft: för dig som arbetar med personlyftar och lyftselar. 7. uppl. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2015.
  • Reifeldt K. Arbeta med manuella förflyttningar: för dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar. 7. uppl. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2015.
  • Roxendal G. Händer i vårdarbete : attityder och tekniker i sjukvården. Lund: Studentlitteratur; 1980.
  • Roxendal G, Wahlberg C. Vårdandets vardag : händer i möte. Lund: Studentlitteratur; 1992.
  • Shumway-Cook A, Woollacott MH. Control of normal mobility. In: Motor control: translating research into clinical practice. 4. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
  • Shumway-Cook A, Woollacott MH. A life span perspective of mobility. In: Motor control: translating research into clinical practice. 4. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

  Regelverk

  Till toppen av sidan