Testa dina kunskaper

ARBETSTEKNIK OCH FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP

Titta på filmen på sidan "Lär dig mer om hur du kan underlätta vid förflyttningar" och svara sedan på frågorna nedan. Film och testfrågor är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Att minska friktionen är viktig i de flesta förflyttningar för att göra förflyttningen lättare. Om friktionen är stor vid en förflyttning ökar risken för skjuvkrafter (huden dras mot underlaget) och detta ökar risken för sårbildning. Minskad friktion skyddar således mot sårbildning. I filmen utnyttjas olika typer av hjälpmedel för att minska friktionen, var bör man placera dessa under patienten för att få bästa resultat vid förflyttning högre upp i sängen?
Om man inte använder hjälpmedel för att minska friktionen finns risk för att skjuvkrafter uppstår. Vad innebär skjuvkrafter?
Hjälpmedel som minskar friktionen kan även användas vid vändning över på sida. Var ska hjälpmedlet då placeras för att underlätta mest?
Hjälpmedlet som man använder för att minska friktionen ska...
Till toppen av sidan