Patienten sätter sig upp själv

 1. Ge patienten klara och tydliga instruktioner.
 2. Anpassa arbetshöjden och ha ögonkontakt.
 3. Be patienten sätta sig upp.
 1. Om patienten inte vet hur han eller hon ska göra, ge instruktioner om att rulla över på sidan, föra ut benen över sängkanten, skjuta ifrån med hand och armbåge och sätta sig upp.
 2. Man kan underlätta uppresningen genom att höja huvudändan.

Med hjälp av en person

Alternativ 1

 1. Placera ena handen på patientens övre skuldra och den andra på samma sidas höftbenskam. Observera att du ska sträva efter att ha så raka handleder som möjligt.
 2. Samtidigt som patienten för ut benen hjälper du honom eller henne att sätta sig upp genom att trycka på höftbenskammen och axeln och föra patienten i förflyttningens riktning. Be patienten skjuta ifrån med armarna.
 3. Var uppmärksam på din egen arbetsställning! Tänk på att stå vänd mot patientens höft så att du kan utnyttja din egen kroppstyngd.
 4. Du kan underlätta uppresningen genom att höja huvudändan på sängen.

Alternativ 2

 1. Placera ena handen på patientens bortre skuldra och den andra under underbenen för att minska friktionen. Tänk på att ha raka handleder!
 2. När patienten har fått hjälp att föra ut benen hjälper du honom eller henne att sätta sig upp genom att trycka på höftbenskammen, skjuta på vid skuldran och be patienten skjuta ifrån med armarna.
 3. Var uppmärksam på din egen arbetsställning! Tänk på att stå vänd mot patientens höft så att du kan utnyttja din egen kroppstyngd.
 4. Du kan underlätta uppresningen genom att höja huvudändan.

Med hjälp av två personer från sidoläge

 1. Stå på samma sida om sängen. 
 2. Placera ena handen under patientens skuldra och den andra på höftbenskammen. Ha raka handleder!
 3. För patientens ben över sängkanten. Benen ska vara böjda så mycket som möjligt. Hjälp patienten att sätta sig genom att trycka på höftbenskammen. Be patienten skjuta ifrån med armarna. 
 4. Var uppmärksam på din egen arbetsställning! Arbeta med ryggen i upprätt ställning. Tänk på att stå vänd mot patientens höft så att du kan utnyttja din kroppstyngd i kraftriktningen. 
 5. Du kan underlätta uppresningen genom att höja huvudändan på sängen. 
Bild som visar uppresning till sittande med hjälp av två personer från sidoläge
Bild som visar uppresning till sittande med hjälp av två personer från sidoläge

Med hjälp av två personer från ryggläge

 1. Stå på samma sida om sängen. Höj sängens ryggstöd för att underlätta uppresningen. Höj till cirka 75 grader, men så att det fortfarande är bekvämt för patienten. Tänk på att patienten måste ligga tillräckligt högt upp i sängen för att kunna sätta sig på sängkanten.
 2. Använd en kudde som hjälpmedel. Se till att den ligger om patientens skuldror.
 3. Fatta om kudden vid patientens skuldror.
 4. Hjälp patienten att föra ut benen över sängkanten.
 5. Utnyttja din kroppstyngd när du hjälper patienten att sätta sig upp. Flytta fötterna för att kunna utnyttja kroppstyngden under hela rörelsebanan. Sänk sängen omgående så att patienten får fötterna i golvet. Var uppmärksam på risken för att patienten kan glida över kanten, särskilt om sängen har drag och plast, eller annat hjälpmedel med låg friktion.

Nedan visas bildspel om uppresning från ryggläge till sittande med hjälp av två personer.

Till toppen av sidan