Patienten vänder sig själv

 1. Dra ut kudden mot sängkanten.
 2. Instruera patienten att flytta stjärten åt sidan och därefter vända sig över på sidan. En glidmatta/glidlakan kan användas för att underlätta för patienten.

Med hjälp av en person

 1. Dra ut kudden mot sängkanten.
 2. Höj grinden.
 3. Instruera patienten att böja benen och flytta stjärten åt sidan. Förflyttningen kan underlättas genom att använda exempelvis glidmatta under patienten och att du gör förflyttningen i etapper. Var uppmärksam på din arbetsställning. Stå i gångstående, med armarna intill kroppen, sänkta axlar och ryggen i upprätt ställning.
 4. Be sedan patienten att vända sig över på sidan.

Med hjälp av två personer

 1. Patienten ligger med ett böjt ben.
 2. Om möjligt, instruera patienten att flytta stjärten åt sidan. Om inte får vändningen ske i två steg.
 3. Hjälpare 1 ger hjälpare 2 draglakanet, därefter vänds patienten till sidläge med hjälp av draglakanet.
 4. Var uppmärksam på din arbetsställning. Stå i gångstående, med armarna intill kroppen, sänkta axlar och ryggen i upprätt ställning.
 1. Då vändningen är utförd krävs ofta en förflyttning längre in i sängen.
 2. Hjälpare 1 placerar sina händer under patientens höft och placerar sig i patientens lårs längsriktning.
 3. Hjälpare 2 står mittemot hjälpare 1 och skjuter på patientens knäskål.
 4. Hjälpare 1 följer med i rörelsen utan att lyfta. På detta sätt minimeras de skjuvkrafter som kan uppstå. Det finns också möjlighet att här använda ett hjälpmedel som gör att det glider lättare.
 5. Var uppmärksam på din arbetsställning. Stå i gångstående med armarna intill kroppen, sänkta axlar och ryggen i upprätt ställning.
Till toppen av sidan