Nedan följer definitioner enligt RFSL (2018):
Sexuell läggning beskriver vem en person blir förälskad och attraherad av. Heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet är de sexuella läggningar som oftast nämns och som återfinns i svensk diskrimineringslagstiftning. Det finns dock flera sätt att beskriva en sexuell läggning än de vanligast förekommande.

Transperson är ett paraplybegrepp för många undergrupper, begreppet har inget med sexuell läggning att göra. Begreppet har att göra med en persons könsidentitet och könsuttryck. Med transpersoner menas personer som helt eller delvis inte definierar sig med det kön en fått tilldelad sig från födseln. Transpersoner följer många gånger inte de normer som är förknippade med ens juridiska eller biologiska kön.

Queer är ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig alls.

Till toppen av sidan