Referenser och regelverk

 1. Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer. Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Östersund: Folkhälsomyndigheten; 2014.
 2. DePaulo BM, Friedman HS. Nonverbal communication. In: Gilbert DT, Fiske ST, Lindzey G, editorsThe Handbook of social psychology. 4. ed. Boston.: McGraw-Hill; 1998.
 3. Thibaut JW, Kelley HH. The social psychology of groups. New York: Wiley; 1959.
 4. Rusbult CE, Van Lange PA. Interdependence, interaction, and relationships. Annu Rev Psychol. 2003;54:351-75.
 5. Platzer H, James T. Lesbians' experiences of healthcare. Nursing Times Research. 2000;5(3):194-202.
 6. Röndahl G, Innala S, Carlsson M. To hide or not to hide, that is the question! Lesbians and gay men describe experiences from nursing work environment. J Homosex. 2007;52(2-3):211-33.
 7. Håkansson PA. Det okända och förbjudna : undersökningsrapport. Homosexuella och samhället: betänkande av Utredningen om sexuellas situtation i samhället (SOU 1984:63). Stockholm: Liber; 1984.
 8. Röndahl G. Heteronormativity in a nursing context : attitudes toward homosexuality and experiences of lesbians and gay men [doktorsavhandling]. Uppsala: Uppsala Universitet; 2005.
 9. Röndahl G, Innala S, Carlsson M. Heterosexual assumptions in verbal and non-verbal communication in nursing. J Adv Nurs. 2006;56(4):373-81.
 10. Röndahl G, Innala S, Carlsson M. Nursing staff and nursing students' attitudes towards HIV-infected and homosexual HIV-infected patients in Sweden and the wish to refrain from nursing. J Adv Nurs. 2003;41(5):454-61.
 11. Westerståhl A. Encounters in the medical context : issues of gender and sexuality [doktorsavhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet; 2003.
 12. Wilton T. Sexualities in health and social care : a textbook. Philadelphia: Open University Press; 2000.
 13. Knöfel Magnusson A, Sjöberg F. Det syns inte utanpå men känns inuti : om heteronormer och diskriminering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO); 2006.
 14. Röndahl G. Sjuksköterske- och läkarstudenters kunskap om homo- och bisexuella och transpersoner. Uppsala: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet; 2009.

Regelverk

Till toppen av sidan