Referenser och regelverk

 1. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag (Ändring 2021:648). Stockholm: Socialdepartementet
 2. Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer. Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Östersund: Folkhälsomyndigheten; 2014.
 3. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige.. Folkhälsomyndigheten; 2015.
 4. Margolies L, Brown C. Increasing cultural competence with LGBTQ patients. Nursing. 2019;49(6):34-40.
 5. Transpersoner i Sverige: Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Betänkande av utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.. Statens offentliga utredningar SOU 2017:92.
 6. Rätten till sjukvård på lika villkor – rapport. Diskrimineringsombudsmannen; 2012.
 7. Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Socialstyrelsen; 2015.
 8. Platzer H, James T. Lesbians' experiences of healthcare. Nursing Times Research. 2000;5(3):194-202.
 9. Röndahl G, Innala S, Carlsson M. Heterosexual assumptions in verbal and non-verbal communication in nursing. J Adv Nurs. 2006;56(4):373-81.
 10. Röndahl G, Innala S, Carlsson M. Nursing staff and nursing students' attitudes towards HIV-infected and homosexual HIV-infected patients in Sweden and the wish to refrain from nursing. J Adv Nurs. 2003;41(5):454-61.
 11. Westerståhl A. Encounters in the medical context : issues of gender and sexuality [doktorsavhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet; 2003.
 12. Kamen C et.al. "Treat us with dignity": a qualitative study of the experiences and recommendations of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) patients with cancer. Supportive Care in Cancer. 2019;27:2525-32.
 13. Siverskog A, Bromseth, J. The International Journal of Aging and Human Development. 2019;88(4):325-340.

Övriga referenser

Till toppen av sidan