Cochleaimplantat (CI)

Ett CI är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och förstå tal. Om innerörats hårceller inte fungerar kan CI bli aktuellt. CI består av två komponenter, en yttre del och en inopererad del.

Bild på cochleaimplantat:
1.Ljudprocessor.
2.Sändare med magnet.
3.Elektronikdel med magnet.
4.Tunn elektrisk sladd vars ände är inopererad i snäckan.

Den yttre delen av CI består av två komponenter, en ljudprocessor som liknar en hörapparat, och en liten sändare med en magnet. Delarna är förbundna med en liten kabel.

Den inopererade delen består av en elektronikdel med magnet samt en mycket tunn elektrisk sladd vars ände är inopererad i snäckan. Mikrofonen i ljudprocessorn (yttre delen) fångar upp ljud som bearbetas och skickas vidare som elektriska impulser in till den inopererade delen. Detta sker trådlöst via de två magnetförsedda delarna som håller kontakt med varandra över intakt hud. Den elektriska sladden (elektrod) vars ände opereras in i snäckan avger sina elektriska impulser på olika nivåer i snäckan där de fångas upp och vidarebefordras till hörselnerven som skickar signalerna vidare upp till hörselcentra i höger och vänster hjärnhalva.

Till toppen av sidan