Utskrivningsklar

VÅRDSAMVERKAN

En person är utskrivningsklar när den behandlande läkaren bedömer att han eller hon inte längre behöver vård inom den slutna vården. Ett utskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter (SOSFS 2005:27). Den behandlande läkaren ansvarar för att bedöma och kontakta mottagande läkare inom landstingets öppenvård om eventuella fortsatta åtgärder.

Utskrivningsmeddelande

Senast dagen innan personen beräknas att skrivas ut från den slutna vården ska den behandlande läkaren underrätta den öppna hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten som ska svara för fortsatt  vård och omsorg. Underrättelsen sker genom så kallat utskrivningsmeddelande. Utskrivningsmeddelandet ska innehålla:

  • Personens namn, personnummer och folkbokföringsadress och eventuell vistelseadress.
  • Information med datum då personen beräknas skrivas ut.

Syftet är att berörda parter ska ges tid att planera de individuellt bedömda insatserna som det beslutats om i den samordnade planen vid utskrivning.

Utskrivning och ny bedömning

Om den behandlande läkaren bedömer att en person inte längre är utskrivningsklar på grund av att hans eller hennes tillstånd har förändrats ska detta meddelas berörda enheter, detta kan ske när som helst i processen. Ett nytt meddelande om "utskrivningsklar" skickas så snart personen på nytt bedöms vara utskrivningsklar. Om en persons tillstånd förändrats så att samordnad plan vid utskrivning påverkas ska ny sådan göras (SOSFS 2005:27).

Till toppen av sidan