Handhygiendagen

MER I VÅRDHANDBOKEN

Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste spridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning. Läs mer om det i avsnittet Basala hygienrutiner.

Världshälsoorganisationen WHO har utropat den 5 maj till en global Handhygiendag, en global satsning på patientsäkerhet med mottot: "Save lives: Clean Your Hands."

Ett svenskt material, Rena händer räddar liv, togs fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten (tidigare SMI) och SKR i samarbete med företrädare för kommuner och regioner, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Mer information kring eventuella lokala aktiviteter hittar du på Vårdhygiens hemsida i respektive region.

Handdesinfektion

Till toppen av sidan