Handhygiendagen

MER I VÅRDHANDBOKEN

Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste spridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning.

Världshälsoorganisationen WHO har utropat den 5 maj till en global Handhygiendag med motto ”Clean care is safer care” som är en global satsning på patientsäkerhet.

Ett svenskt material, Rena händer räddar liv, togs fram gemensamt av Folkhälsmyndigheten (tidigare SMI) och SKL i samarbete med företrädare för kommuner och landsting, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Mer information kring lokala aktiviteter hittar du på Vårdhygiens hemsida i respektive landsting/region.

Handdesinfektion

Till toppen av sidan