Vårdhandboken har nytt utseende

OM VÅRDHANDBOKEN

Vårdhandboken har fått ett nytt utseende med förbättrad navigering och fem nya huvudingångar:

  • Vård och behandling
  • Undersökning och provtagning
  • Katetrar, sonder och drän
  • Vårdhygien, infektioner och smittspridning
  • Arbetssätt och ansvar

Förändringen innebär även en ny teknisk plattform vilket ger en mer stabil och driftssäker miljö med bättre utvecklingsmöjligheter framöver.

I början kommer det kanske ta lite tid att hitta rätt och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra hittbarheten och andra funktioner.

Nya länkadresser

I samband med flytten till den nya plattformen får sidorna nya webbadresser (URL:er) i Vårdhandbokens nya struktur och ni som har direktlänkar behöver uppdatera dessa.

För att övergången ska bli enkel för alla som direktlänkar till Vårdhandbokens olika sidor pekas de tidigare länkadresserna om till rätt ställe på den nya sidan. Denna ompekning kommer att fungera under 2 år fram till december 2020.

Vi hoppas att du kommer tycka om Vårdhandbokens nya utseende! Hör av dig till redaktionen om du har frågor.

Med vänlig hälsning

Vårdhandbokens redaktion

Till toppen av sidan