Vårdhandboken har nytt utseende

OM VÅRDHANDBOKEN

I december 2018 fick Vårdhandboken ett nytt utseende med förbättrad navigering och fem nya huvudingångar:

  • Vård och behandling
  • Undersökning och provtagning
  • Katetrar, sonder och drän
  • Vårdhygien, infektioner och smittspridning
  • Arbetssätt och ansvar

Förändringen har även inneburit en ny teknisk plattform vilket ger en mer stabil och driftssäker miljö med bättre utvecklingsmöjligheter framöver.

Nya länkadresser

I samband med flytten till den nya plattformen fick sidorna nya länkadresser (URL:er). Alla som direktlänkar till Vårdhandbokens olika sidor  och som har kvar de tidigare länkadresserna behöver byta sina direktlänkar. De tidigare länkadresserna pekas nu om till rätt ställe på den nya sidan. Denna ompekning kommer att fungera under 2 år fram till december 2020.

Vi hoppas att du kommer tycka om Vårdhandbokens nya utseende! Kontakta oss på  redaktionen om du har frågor.

Med vänlig hälsning

Vårdhandbokens redaktion

Till toppen av sidan