Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och vård-och omsorgstagare. Läs mer om det i avsnittet Basala hygienrutiner.

Världshälsoorganisationen WHO har utropat den 5 maj till en global Handhygiendag. En internationell satsning med mottot: "Save lives: Clean Your Hands." i syfte att rädda liv genom kunskaper om och följsamhet till god handhygien inom vård- och omsorg. 

Temat för 2022 års globala Handhygiendag är "Unite for safety: clean your hands". Budskapet är att vård- och omsorgspersonal i alla yrkesroller tillsammans med patienter och besökare på vårdinrättningar, måste enas för att säkerställa rena händer. Människor oavsett personal, patient eller besökare, måste tro på vikten av handhygien och agera som nyckelaktörer för att uppnå lämpliga beteenden och attityder för att rädda liv.

Ett svenskt material, Rena händer räddar liv, är framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),  i samarbete med företrädare för kommuner och regioner, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Mer information kring eventuella lokala aktiviteter hittar du på Vårdhygiens webbplats i respektive region.

 

Till toppen av sidan