Provtagning för blododling

BLODPROV, VENÖS PROVTAGNING

Tillvägagångssätt - vuxna

Referens [7] gäller generellt för detta stycke.

 1. Välj punktionsställe, efter desinfektion får inte punktionsstället beröras.
 2. Desinfektera huden, där venpunktion ska göras, med klorhexidinsprit (5 mg/mL). Gnid in huden med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingen kontamineras med hudbakterier. Klorhexidinsprit har snabbare effekt på huden än alkohol utan klorhexidin. Vid överkänslighet mot klorhexidin används 70% etanol alternativt cirka 60% isopropylalkohol.
 3. Låt huden lufttorka - huden ska vara torr innan venpunktion görs.
 4. Berör inte den desinfekterade huden där venpunktion ska göras.
 5. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 5 sekunder.
 6. Låt desinfektionsmedlet torka.
 7. Provtagning genom kvarliggande kateter görs endast i undantagsfall på grund av risk för kontamination. Om provtagning sker på detta sätt ska det tydligt anges på remissen. Läs mer i Vårdhandbokens texter om subkutan venport.

Se även lokala provtagningsanvisningar.

Här finns regionala tillägg

Tillvägagångssätt - barn

Referens [4] gäller generellt för detta stycke.

 1. Välj punktionsställe, efter desinfektion får inte punktionsstället beröras.
 2. Desinfektera huden, där venpunktion ska göras, med klorhexidinsprit (5 mg/mL). Gnid in huden med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingen kontamineras med hudbakterier. Klorhexidinsprit har snabbare effekt på huden än alkohol utan klorhexidin. Vid överkänslighet mot klorhexidin används 70% etanol alternativt cirka 60% isopropanol.

  • Spädbarn och fullgångna nyfödda barn - använd lätt fuktad tork med klorhexidinsprit för huddesinfektion. Rekommenderad ingnidningstid är 20-30 sekunder.
  • För tidigt födda barn - använd klorhexidinlösning 0,1%. Rekommenderad ingnidningstid är 20-30 sekunder.
 3. Låt huden lufttorka - huden ska vara torr innan venpunktion görs.
 4. Berör inte den desinfekterade huden där venpunktion ska göras.
 5. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 5 sekunder.
 6. Låt desinfektionsmedlet torka.
 7. Provtagning genom kvarliggande kateter görs endast i undantagsfall på grund av risk för kontamination. Om provtagning sker på detta sätt ska det tydligt anges på remissen. Läs mer i Vårdhandbokens texter om subkutan venport.

Se även lokala provtagningsanvisningar.

Här finns regionala tillägg

Nedan kan du se bildspel om tillvägagångssätt vid provtagning för blododling.

Till toppen av sidan