Sängen, vårdbädden

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sängen/vårdbädden

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Val av madrass och säng utifrån personens behov.
  • Rutin för återkommande kontroll av att madrassöverdrag (avtagbart överdrag eller folierad madrass) är helt och även inspektera att skummet inte har blivit, nedsmutsat av kroppsvätskor.
  • Rutin för återkommande kontroll av att avtagbart kuddöverdrag är helt och fritt från ytliga skador samt att inspektera att kudden innanför kuddöverdraget inte har blivit nedsmutsad av kroppsvätskor.
  • Rengöring respektive desinfektion av säng, madrass och överdrag.
  • Användning av sänggrindar.

ska tillverkarens bruksanvisning finnas för:

  • Inspektion av madrassöverdrag och madrasskum.

 

Till toppen av sidan