Innehåll

Visa innehåll som:
Sänggrindar - Översikt

Det saknas idag studier av god kvalitet för att kunna ge en tydlig rekommendation gällande nytta kontra risker med användandet av sänggrindar [1].

Bedömning

Inför bruk av sänggrindar ska alltid nyttan vägas mot eventuella risker [4]. En analys av behov, risker, beslut om åtgärd samt uppföljning ska dokumenteras i patientjournalen.

Kompletterande vårdåtgärder

Det finns flertalet alternativ som vårdgivare kan överväga när sänggrindar inte bedöms som lämpliga eller som ett komplement [6].

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sänggrindar.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom sänggrindar.

Till toppen av sidan