Sänggrindar

Kompletterande vårdåtgärder

Det finns flertalet alternativ som vårdgivare kan överväga när sänggrindar inte bedöms som lämpliga eller som ett komplement [5].

Tillsyn

Sänggrindar får aldrig vara ett alternativ till ett ökat tillsynsbehov. Oroliga patienter kan kräva extra tillsyn och vid behov patientbunden extrapersonal som vak.

Placering

Patienter med hög fallrisk eller dålig fallrisksinsikt kan med fördel placeras så att bättre tillsynsmöjligheter råder. Sängen kan också med fördel placeras mot en vägg.

Extra låg säng

Säng med extra lågt bottenläge minskar fallhöjden vid ett eventuellt fall.

Fallskyddsmatta

Fallskyddsmatta placeras vid sidan av sängen som skydd om ett fall inträffar.

Rörelsesensorer

Tekniska produkter med sensorer som noterar rörelse och därmed kan påkalla uppmärksamhet till personalen när en patient är på väg att resa sig upp. Samtycke från patienten krävs inför bruk av rörelselarm.

Höftskyddsbyxor

Höftskyddsbyxor är en underbyxa med insydd stötdämpning i syfte att dämpa ett eventuellt fall.

Positioneringskuddar

Det finns på marknaden ett antal olika kuddar med syfte att minska risken att råka rulla ur sängen.

För att minska fallrisken generellt finns det flera aspekter att beakta, läs mer i Vårdhandbokens texter om fallprevention som innehåller fördjupad läsning om hur en fallrisk kan minskas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan