Sänggrindar

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom sänggrindar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad ska syftet med sänggrindar vara?
En patient vårdas på sjukhus efter en fallolycka i hemmet och är bedömd att ha hög fallrisk. Vad är sant om användningen av sänggrindar?
Du vårdar en patient med demenssjukdom och hög fallrisk som frekvent försöker resa sig upp och gå iväg på egen hand. Personalen som arbetade passet innan har höjt sänggrindarna på båda sidor av sängen. Vad är rätt kring användningen av sänggrindar i detta fall?
Du vårdar en medvetslös patient. Vad är rätt om användningen av sänggrindar i detta fall?
Vem får ta beslut om sänggrindar ska användas hos en patient i din verksamhet?
Vad kan vara ett bra alternativ när en förvirrad patient försökt klättra över sina sänggrindar?
Till toppen av sidan