Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Sårbehandling

Bildspel om lindningstekniker

Lindningsteknik med kortsträckta bindor

Här nedan kan du se ett bildspel om lindningsteknik med kortsträckta bindor.

Kortsträcksbinda kan vara kvar under natten. Idag finns kommersiellt tillgängliga 2-lagersbandage.

Bildserie om lindningstekniken (pdf).

Lindningsteknik med långsträckta bindor

Här nedan kan du se ett bildspel om två olika lindningstekniker med långsträckta bindor.

Långsträcksbinda ska tas av under natten.

Bildserie om lindningstekniken (pdf).

Samtliga metoder ger, rätt applicerade, en bestående god kompressionsgrad. Idag börjar man införa begreppet flerkomponentsbandagering istället för flerlagersbandagering. Följ tillverkarens bruksanvisning för respektive kompressionsmetod.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan