Film om transfusion av blodkomponenter

TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER

Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid transfusion av blodkomponenter. I en vårdsituation gäller basala hygienrutiner. Texten i Vårdhandboken föregår i alla avseenden informationen i filmen.

Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Tillägg till filmen

Observera att om man låter blodenheten bli rumstempererad innebär detta att man inte kan returnera den till blodcentralen utan att den måste kasseras om patienten inte behöver blodet.

Blod kan ges utan förvärmning och är hållbart i fyra timmar från att det tagits ut ur blodkyl.

Vid blodtransfusion görs kontroller enligt beskrivning i avsnittet Transfusion och kontroller.

Lokala rutiner kan variera vad gäller dokumentation av genomförd transfusion. Se även avsnittet Transfusion och kontroller/Dokumentation av transfusion

Till toppen av sidan