Sugning av luftvägar

Patient ansluten till respirator

Det finns olika sugsystem för sugning av intuberade eller trakeotomerade patienter

  • öppna
  • semislutna
  • slutna system.

Öppet sugsystem

Det öppna systemet innebär att patienten kopplas ifrån respiratorslangarna och sugning sker med ventilation bortkopplad. Ny sugkateter används vid varje upprepad sugning.

Semislutet sugsystem

Med semislutet system finns en sugport som öppnas och sugkatetern förs ner genom denna. Respiratorn är ansluten med bibehållen ventilation, samtidigt som sugning genomförs. Ny sugkateter används vid varje upprepad sugning.

Slutet sugsystem

Med slutet system sitter systemet inkopplat mellan endotrakealtub och respiratorslangar hela tiden. När sugning genomförs, förs sugkatetern ner i endotrakealtub eller trakealkanyl med bibehållen ventilation, och sugning genomförs. Sugsystemet byts enligt leverantörens rekommendationer.

Det kan vara en fördel att använda slutna system för patienter som har hög PEEP-nivå och/eller hög oxygentillförsel via respiratorn. Dock kan systemet medföra sämre utbyte av sekretmängd, varför sugningen kan behöva upprepas. Det finns ingen evidens för att slutet sugsystem minskar frekvens av ventilatorassocierad pneumoni (VAP).

Till toppen av sidan