Nutrition, enteral

Bedömning av behov och utvärdering

Bedömning av behov, uppföljning och utvärdering av om nutritionsbehandlingen överensstämmer med uppsatt mål ska göras regelbundet och omfatta

 • vätske-, energi- och näringsbehov
 • intag i relation till behov
 • viktutveckling och eventuell uppföljning av andra variabler fastställda i vårdplanen
 • eventuella komplikationer.

En samlad utvärdering av ovanstående punkter ska göras för ställningstagande till

 • eventuellt ny ordination som också kan inkludera andra former av nutritionsterapi
 • eventuell förändring av det uppsatta målet.

Vid längre perioder (månader eller år) av behandling med enteral nutrition (EN) bör regelbunden bedömning göras med avseende på eventuella tecken på näringsbrist. Beräkningar av energibehov utgör endast skattningar och en enskild individs behov kan avvika påtagligt från denna skattning. Uppföljning av tillståndet, framför allt viktutveckling, är därför nödvändig. Läs mer om uppföljning och utvärdering i Vårdhandbokens texter om Nutrition.

Vid misstanke om näringsbrist föreslås uppföljning av följande:

 • Järnstatus.
 • Leverstatus.
 • Elstatus.
 • A och D vitamin.
 • Kobalamin.
 • Zink.
 • Kolesterol + Tg (faste-värden).
 • Albumin.
 • Krea.
 • Urea.

Indikation

Den generella indikationen för artificiell nutrition är bristande energi- och näringsintag på grund av sjukdom under en period som beräknas överstiga en vecka, och där den medicinska bedömningen talar för att nutritionsbehandling troligen kan förbättra situationen. Behandling med EN förutsätter en fungerande mag-tarmkanal. Det finns flera fördelar med EN framför parenteral nutrition (PN). Att tillföra näring till tarmen är gynnsamt för dess funktion, vidare är risken för allvarliga biverkningar mindre med EN jämfört med PN.

Kontraindikationer

Icke fungerande mag-tarmkanal, till exempel

 • nedsatt eller ingen tarmmotorik
 • tarmfistel/tarmläckage
 • obstruktion av mag-tarmkanal
 • akut blödning eller trauma i mag-tarmkanalen
 • instabil cirkulation.

Praktiska och etiska kontraindikationer

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan