Desinfektion och sterilisering av produkter

Innehåll

Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet

I begreppet medicintekniska produkter ingår instrument och förbrukningsartiklar. För vissa av dessa kan det finnas väsentliga krav för olika grader av mikrobiell renhet.

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Inom ögonsjukvården används flera instrument som är i direkt kontakt med ögat. Vissa instrument är känsliga och kan lätt skadas om de inte hanteras varsamt i samband med rengöring.

Medicintekniska produkter, sterilisering

Steriliseringens effekt kan inte kontrolleras i efterhand genom inspektion eller undersökning och därför måste steriliseringsprocessen utvärderas regelbundet.

Till toppen av sidan