Omhändertagande

I undersökningsrum/behandlingrum/operationssal

Direkt efter utförd undersökning:

 • Fukttorka (vatten) endoskopet med torkduk med lågt fibersläpp.
 • Använt endoskop med tillbehör transporteras till desinfektionsrummet väl skyddat i transportbehållare.
 • Rengör och desinfektera förorenade ytor till exempel ljuskälla, processor, instrumentbord samt övriga patientnära ytor.

Desinfektionsrum

Vid omhändertagande av endoskop utan kanaler använd engångshandskar med långt skaft och engångsplastförkläde. Vid arbetsmoment där stänkrisk finns används visir alternativt vätsketätt munskydd klass IIR och ögonskydd.

Använt endoskop rengörs manuellt snarast (inom 30 minuter) även då endoskopskydd används. Dröjer detta mer än 30 minuter, följ tillverkarens anvisning.

Efter manuell rengöring rengörs och desinfekteras endoskopet i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Dröjer detta mer än 60 minuter efter avslutad undersökning/behandling, följ tillverkarens anvisning.

Gör så här:

 • Utför manuellt läcktest.
 • Kontrollera visuellt att sonden inte är skadad.
 • Efter godkänd läcktest sänks endoskop ner under övertryck i diskho för manuell rengöring med handvarmt vatten och rengöringsmedel. Följ tillverkarens anvisning avseende dosering, tid och temperatur.
 • Skölj endoskopet med vatten efter avslutad manuell rengöring.
 • Placera endoskopet på avsedd plats i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop - anslut läcktest.
 • Kontrollera efter avslutad process att den är korrekt genomförd.
 • Vatten och rengöringsmedel i diskho byts mellan varje endoskop.
 • Rengör och desinfektera diskho mellan varje endoskop.

Vid ej godkänt läcktest:

 • Rengör endoskopet manuellt med torkduk med lågt fibersläpp avsedd för engångsbruk fuktad med vatten och rengöringsmedel med enzym, som är godkänt av tillverkaren för endoskopisk utrustning.
 • Torka av utsidan med alkohol 70% och förse det med märkning om skada inför transport till reparation.
 • Följ tillverkarens anvisning avseende ej godkänt läcktest.
Till toppen av sidan