Handlingsplan för spill av desinfektionsmedel ska finnas liksom skyddsutrustning för att hantera spillet.

Vid byte av processkemikalier ska validering utföras efter samråd med tillverkaren.

Följ tillverkarens anvisning avseende val av medel, dosering, tid och temperatur.

Rengöringsmedel

För den manuella rengöringen ska rengöringsmedel med enzym användas, som är godkänt av tillverkaren för endoskopisk utrustning. Använd samma medel för ultraljudsrengöringen som vid den manuella rengöringen. Dessa medel ska vara kompatibla med det medel som används i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Följ tillverkarens anvisning avseende val av medel, dosering, tid och temperatur.

Desinfektionsmedel

Perättiksyra (PAA)

Perättiksyra tillhör den kemiska gruppen hydroperoxider. Medlet har korrosiva egenskaper, vilket kan motverkas med ett korrosionsskydd. Medlet har en god desinfektionseffekt. Medlet fixerar inte proteiner och ger därmed inte upphov till biofilm utan löser organiskt material.

Aldehydbaserade medel (glutaraldehyd, ortophtalaldehyd)

Aldehyder är materialkompatibelt samt har en god desinfektionseffekt men kan fixera proteiner och bidrar därmed till att bygga upp biofilm i endoskopets kanaler.

Övriga medel

Disk- och desinfektionsmedlen ska förvaras enligt tillverkarens anvisning.

Till toppen av sidan