Referenser och regelverk

Referenser

 1. LVFS 2003:11. Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter Ändringsföreskrift LVFS 2004:11, LVFS 2007:3, LVFS 2009:18, LVFS 2011:13, LVFS 2013:11, HSLF-FS 2016:69). Uppsala: Läkemedelsverket
 2. SS-EN ISO 13485:2016/AC:2017 Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016.
 3. SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen
 4. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
 5. SS-EN 556-1/AC. Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 1: Krav för medicinska produkter i sluten förpackning. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2006.
 6. SS-EN ISO 15883-1:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder (ISO 15883-1:2006). 2 ed. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS). 2009.
 7. SS-EN ISO 15883-2:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 2: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med värmedesinfektion av kirurgiska instrument, anestesiutrustning, kärl, skålar, utensilier, glasvaror etc. (ISO 15883-2:2006). 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
 8. SS-EN ISO 15883-4:2009. Disk- och spoldesinfektorer - Del 4: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop (ISO 15883-4:2008). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
 9. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering: validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg (SIS-TR 46:2014). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
 10. SIS-TS 39:2015. Mikrobiologisk renhet i operationsrum - förebyggande av luftburen smitta - vägledning och grundläggande krav. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2015.
 11. SS-EN ISO 15223-1:2021. Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2021). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS);
 12. SS-EN 556-2:2015. Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 2: Krav på aseptiskt tillverkade medicintekniska produkter. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2015.

Övriga referenser

Till toppen av sidan