Rengöring före desinfektion

Före desinfektion ska koner, spegelglas och linser rengöras mekaniskt [4]. Använd rengöringsmedel och vatten enligt tillverkarens bruksanvisningar. Använd handskar.

Desinfektion kan förhindra smittspridning

Desinfektion av ögoninstrument, ytdesinfektion och handdesinfektion kan förhindra smittspridning av adenovirus [5,6]. Vid risk för direktkontakt med tårvätska (liksom för alla typer av kroppsvätskor) bör handskar användas. Desinfektera händerna före och efter handskanvändningen. Fortsätt inte att använda handskarna när andra ytor och föremål berörs. Använd om möjligt engångsinstrument.

Välj kemiskt desinfektionsmedel avsett för nedsänkning (immersion) av hela instrument i en lösning. Följ tillverkarens bruksanvisning eller lokala anvisningar.

För utrustning som inte tål värme används kemisk desinfektion. Tillverkaren anger lämpliga medel utifrån två villkor, lämplig antimikrobiell aktivitet och med aspekt på materialbeständighet. Medel som innehåller oxiderande substanser eller aldehyder har effekt på adenovirus. Alkoholer, med undantag för etanol i hög koncentration (> 70% w/w), har otillräcklig effekt på adenovirus, varför de inte bör användas. Rengör utrustningen noggrant och desinfektera därefter enligt bruksanvisningen för det medel som används. Använd handskar.

Till toppen av sidan