Blodburen smitta, herpesinfektioner, skabb, tuberkulos

PERSONALINFEKTIONER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Blodburen smitta (hepatit B, hepatit C, hiv), se Vårdhandbokens texter om stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal samt texterna om blodburen smitta

Herpesinfektioner (även "bältros", herpes zoster), se Vårdhandbokens texter om herpesinfektioner

Skabb, se Vårdhandbokens texter om skabb

Tuberkulos, se Vårdhandbokens texter om tuberkulos

Till toppen av sidan