Smittämne och sjukdom

Cytomegalovirus-infektion (CMV) är en vanlig infektion och oftast lindrig. De flesta infekteras under barnaåren. Hos vuxna är det vanligaste symtomet långvarig feber. Barn har oftast bara förkylningsliknande symtom som inte behöver vara långvariga. Viruset finns sedan kvar i kroppen i vilande form resten av livet och kan reaktiveras. Reaktivering av CMV hos immunnedsatta patienter är vanligt. Inkubationstiden är 4-8 veckor. En CMV-infektion under graviditet kan i sällsynta fall ge sjukdom eller skada på barnet [2,3].

Smittvägar

Smittspridning sker i regel genom nära slemhinnekontakt eftersom virus utsöndras via kroppsvätskor (saliv, urin, bröstmjölk, slidsekret, sädesvätska). Det fordras en nära kontakt för att smitta ska överföras. Barn kan utsöndra virus i saliv under en lång tid. Smitta kan också ske via blodtransfusioner och organtransplantation. [2]

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med CMV

  • Personal ska stanna hemma vid feber och allmänpåverkan.

Patient med CMV

  • Risken för att vårdpersonal blir smittad av patient är obetydlig vid tillämpning av basala hygienrutiner [3].
  • Vårdpersonal som vårdar barn ska inte stoppa barnens bestick eller nappar i sin egen mun.
  • Omplacering av gravid vårdpersonal är som regel inte befogad eller meningsfull [3]. Det åligger dock arbetsgivaren att göra en riskbedömning när man får kännedom om gravid personal (AFS 2014:7).
Till toppen av sidan