Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Smittämne och sjukdom

Extended Spectrum Beta-Lactamas (ESBL) är inte ett smittämne utan en grupp av enzym som tarmbakterier kan bilda. ESBL bryter ner flera olika sorters viktiga antibiotika i antibiotikagruppen betalaktamer, vilket innebär att antibiotika tappar sin effekt. Flera olika tarmbakterier kan bilda dessa enzym, de vanligaste är Escherischia coli (E. coli) och Klebsiella pneumoniae.

ESBL-bildande bakterier påträffas både inom vården och i samhället och både hos sjuka och friska individer. Det är vanligt att vara frisk bärare av ESBL i tarmen, så kallat asymtomatiskt bärarskap. Man kan vara bärare under lång tid. ESBL-producerande bakterier kan orsaka urinvägsinfektioner och bukinfektioner och kan i vissa fall spridas till blodbanan [6].

Smittvägar

ESBL sprids som övriga tarmsmittor via direkt och indirekt kontaktsmitta, från förorenade händer och ytor. ESBL kan även överföras via förorenade livsmedel, vilket inte är ovanligt vid resor exempelvis till tropiska och subtropiska länder [7].

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med ESBL

  • Personal med symtomfritt bärarskap av ESBL kan normalt arbeta som vanligt [6].

Patient med ESBL

  • Risken för att vårdpersonal blir smittad av patient är liten när man tillämpar basala hygienrutiner.
  • Patient och besökare informeras om vikten av god handhygien [6].
  • Följ lokala anvisningar gällande rutiner och placering av patient med ESBL.

Se lokala anvisningar gällande rutiner och placering av patient med ESBL.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan