Smittämne och sjukdom

Influensa orsakas av virus. Det finns två huvudtyper, A och B, som ger sjukdom hos människan. Symtomen är hastigt påkommen hög feber och muskelvärk. Sedan tillkommer torrhosta, ibland halsont och snuva. Symtomen kan även vara lättare luftvägssymtom utan feber. Inkubationstiden är kort, ett till tre dygn [2].

Smittvägar

Influensavirus sprids via dropp- och kontaktsmitta. Det är vanligt att influensa sprids på sjukhus bland personal och patienter. Vuxna personer är mest smittsamma i tre till fem dygn efter symtomdebut, små barn och personer med nedsatt immunförsvar kan vara smittsamma betydligt längre. En tumregel är att man är smittsam så länge febern kvarstår [2].

Vaccination - profylax och behandling

Vaccination mot influensa rekommenderas till alla över 65 år och till riskgrupper enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar smittas av influensa bör vårdpersonal som vårdar dessa vaccineras [7]. Det finns antivirala medel som kan ges till personer med konstaterad influensa eller som profylax för exponerade personer.

Vissa vårdgivare erbjuder sin personal vaccination, följ lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med influensa

  • Personal med influensa ska vara hemma så länge feber och allmän sjukdoms­känsla kvarstår, dock som regel minst 5 dygn.
  • Var generös med provtagning för influensa, på personal som misstänks ha sjukdomen, för att undvika smittspridning till vårdtagare.

Patient med influensa

  • Patient med influensa vårdas på enkelrum med stängd dörr.
Till toppen av sidan