Smittämne och sjukdom

Bakterien Mycoplasma pneumoniae orsakar luftrörskatarr och ibland lunginflammation. Symtomen kan likna andra luftvägsinfektioner, det saknas helt typiska symtom men den drabbade har ofta påtaglig huvudvärk, feber, halsont och torrhosta. Inkubationstiden är ganska lång, två till tre veckor [2].

Smittvägar

Mykoplasma smittar vid nära personkontakt via direkt kontaktsmitta och droppsmitta. Det är vanligt med smittspridning inom familjen [2].

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med mykoplasmainfektion

  • Personal med luftvägsinfektion ska stanna hemma vid feber och allmänpåverkan.

Patient med mykoplasmainfektion

  • Risken för att vårdpersonal ska bli smittad är liten vid tillämpning av basala hygienrutiner.
  • Patient med akut mykoplasmainfektion ska vårdas på enkelrum med stängd dörr.
Till toppen av sidan