Smittämne och sjukdom

Svinkoppor (impetigo) är en ytlig hudinfektion med blåsor som orsakas av stafylokocker och/eller streptokocker. Infektionen sitter oftast i ansiktet, ibland också på händer.

Smittvägar

Smitta sker genom direkt och indirekt kontaktsmitta genom att man kommer i kontakt med vätskan i blåsorna.

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med svinkoppor

Personal med svinkoppor bör inte delta i vårdarbete med patientkontakt eller i arbete med oförpackade livsmedel innan blåsorna har torkat in.

Till toppen av sidan