Desinfektion

Desinfektion av föremål

För föremål tillämpas i första hand värmedesinfektion i diskdesinfektor.

Kemisk desinfektion används:

 • Vid driftstopp av apparatur för värmedesinfektion.
 • Då apparatur för värmedesinfektion saknas.
 • Vid desinfektion av värmekänsliga produkter.
 • Vid desinfektion av vissa specialinstrument.

Gör så här

Använd handskar och engångsförkläde enligt basala hygienrutiner vid kontakt med kroppsvätskor.

 1. Starta alltid vid behov med noggrann rengöring. Öppna föremålen och spola igenom ihåliga instrument helst under vattennivå för att undvika stänk.
 2. Gör i ordning desinfektionslösning i ett för ändamålet märkt kärl. Tillred lösningen enligt tillverkarens bruksanvisning.
 3. Fyll lumenförsedda föremål, det vill säga föremål med rörgång såsom kanyler och kranar, med desinfektionslösning och spola igenom dem med ren spruta.
 4. Lägg föremålen så att de täcks helt av desinfektionslösningen. Låt dem ligga i lösningen under angiven inverkningstid.
 5. Ta upp föremålen och skölj dem under rinnande vatten.
 6. Torka föremålen med ren luddfri duk. Blås rörformat med instrumentluft.
 7. Kontrollera att föremålen är rena och torra.
 8. Förvara föremålen torrt och dammfritt i en låda med lock. Diska kvarvarande material och låda i diskdesinfektor en gång per vecka.
Till toppen av sidan