Desinfektion

Kemisk desinfektion

Desinfektion med kemiska medel ska inte utföras om enbart vanligt rengöringsmedel och sköljning i vatten är tillräckligt.

Beakta hållbarhetstiden för desinfektionsmedlet. Märk tillblandad produkt med klockslag och datum. Vid kemisk desinfektion ska inverkningstiden alltid beaktas. Verksamhetschefen ansvarar för att personalen är utbildad i att hantera desinfektionsmedel.

Provning av kemiska desinfektionsmedel

Kemiska desinfektionsmedel bör genomgå provningar enligt standarder för att påvisa om de innehåller aktiva substanser mot mikroorganismer. I många fall finns en specifik provningsmetod för det ändamål medlet ska användas.

Ytdesinfektion

Det finns hittills fem publicerade standarder för provning av ytdesinfektionsmedel avsedda för användning inom det medicinska området:

 • SS-EN 13727:2012 + A2:2015 för provning av aktivitet mot bakterier.
 • SS-EN 13624:2013 för provning av aktivitet mot jästsvamp.
 • SS-EN 14476:2013 + A2:2019 för provning av aktivitet mot virus.
 • SS-EN 16615:2015 för provning av aktivitet mot bakterier och jästsvamp.
 • SS-EN 17126:2018 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den sporavdödande effekten inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).

Desinfektion av instrument (föremål)

Det finns hitills sex publicerade standarder för provning av kemiska desinfektionsmedel avsedda för desinfektion av föremål:

 • SS-EN 13727:2012 + A2:2015 och SS-EN 14561:2006 för provning av aktivitet mot bakterier.
 • SS-EN 13624:2013 och SS-EN 14562:2006 för provning av aktivitet mot svampar.
 • SS-EN 14348 och SS-EN 14563:2008 för provning av aktivitet mot mykobakterier.
 • SS-EN 14476:2013 för provning av aktivitet mot virus.
 • SS-EN 17111:2018 en fas 2 steg 2 test: Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativ provning med bärare för utvärdering av den virucida aktiviteten för instrument inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2).
 • SS-EN 17126:2018 Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den sporavdödande effekten inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 1).
Till toppen av sidan