Desinfektion

Desinfektion - Översikt

Desinfektion kan ske med fysikaliska eller med kemiska metoder. Värmedesinfektion ska användas i första hand.

Desinfektion definieras som en reduktion av antalet mikroorganismer till en nivå som bedöms ändamålsenlig för att uppnå ett definierat syfte. Syftet vid desinfektion av föremål och ytor är att överföring av smitta ska förhindras.

Värmedesinfektion i diskdesinfektor är den vanligaste metoden för desinfektion av instrument. Kemisk desinfektion används för utrustning som inte kan desinfekteras i diskdesinfektor och till hud och ytor.

Till toppen av sidan