Desinfektion

Värmedesinfektion

Värmedesinfektion sker genom tillförsel av energi med värme, oftast fuktig värme. Normalt används desinfektionsapparat, företrädesvis diskdesinfektor. Desinfektion med fuktig värme är effektiv, snabb, ekonomisk, miljövänlig och i viss mån kontrollerbar. Som reservrutin kan föremål kokas i vatten under lock. Inverkningstiden är då minst fem minuter.

Till toppen av sidan