Desinfektionsapparatur

Diskdesinfektor

Processen i diskdesinfektorer innefattar minst en sköljning, diskning och värmedesinfektion. Vissa maskiner har inbyggd torkfunktion. En rätt använd diskdesinfektor har en utmärkt rengörande och desinfekterande förmåga. Processtiden är betydligt längre (cirka 50 minuter) än vid behandling i spoldesinfektor. Läs mer i texten om Spoldesinfektor. Diskdesinfektorer är avsedda för instrument, skålar, glasgods, narkosutrustning med mera. En diskdesinfektor har ingen utslagsfunktion. Det finns ett flertal insatstyper för olika slags gods. Det är viktigt att rätt insats används. Ihåliga instrument placeras i en diskinsats för genomspolning. Porösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast kan inte desinfekteras i en diskdesinfektor.

Organisera arbetet så att orent och rent gods hanteras var för sig.

Använd handskar och engångförkläde enligt basala hygienrutiner vid kontakt med kroppsvätskor.

  • Placera godset i diskdesinfektorn direkt efter användandet. Följ tillverkarens rekommendationer. Överlasta inte.
  • Koppla rörformiga instrument för genomspolning i diskdesinfektor.
  • Vid diskning används automatiskt doserat diskmedel och i vissa fall sköljmedel.
  • Kontrollera att diskarmarna kan röra sig fritt.
  • Kontrollera att det finns medel i behållarna. Följ åtgång diskmedel genom att märka dunken. Välj därefter program och starta diskdesinfektorn.

Vid avslutad process godkänn parametrar för tid och temperatur.

  • Öppna luckan och desinfektera därefter händerna innan godset plockas ur diskdesinfektorn.
  • Kontrollera att godset är rent och torrt när processen är klar.
  • Förvara det rena godset torrt och dammfritt. Det torra rena godset avsett att användas vid ren rutin (tidigare benämnt "höggradigt rent bruk") kan läggas i en "höggradigt ren" låda med lock i ett förråd med stängd dörr.
  • Omdiskning bör ske en gång/vecka av oanvänt gods och låda.
Till toppen av sidan