Desinfektionsapparatur

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området desinfektionsapparatur

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för förebyggande underhåll av desinfektionsapparatur.
  • Loggbok.
  • Rutiner för kvalitetssäkring av instrumenthantering.
  • Spårbarhetssystem.
Till toppen av sidan