Desinfektionsapparatur

Spoldesinfektor

Spoldesinfektorn ses som en desinfekterande utslagsback. Processen är några minuter lång och innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme. Spoldesinfektorn är främst avsedd för sugflaskor, bäcken, urinflaskor, handfat och hinkar. Enligt SS-EN ISO 15883:2009 är den inte avsedd för instrument. För sugflaskor behövs oftast ett specialmunstycke. Insats med påsförstörare finns som tillval. Porösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast kan inte desinfekteras i en spoldesinfektor. Se till att inga föremål kan orsaka stopp i avloppet.

Organisera arbetet så att orent och rent gods hanteras var för sig med en avdelad ren och smutsig sida.

  • Använd handskar och engångsförkläde enligt basala hygienrutiner i kontakt med kroppsvätskor.
  • Placera det tömda godset i spoldesinfektorn direkt efter användandet.
  • Efter packningen tas handskarna av och händerna desinfekteras.

Alla processer ska ske med diskmedel för att uppnå en fullgod rengöring och desinfektion. Kontrollera att det finns diskmedel i behållaren. Välj därefter program och starta spoldesinfektorn.

Avslutad process

Öppna luckan, desinfektera händerna och ta därefter ut godset. Kontrollera att godset är rent. Förvara det rena och torra godset dammfritt.

Till toppen av sidan