Spoldesinfektor

DESINFEKTIONSAPPARATUR

Spoldesinfektorn ses som en desinfekterande utslagsback. Processen är några minuter kort och innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme. Spoldesinfektorn är främst avsedd för sugflaskor, bäcken, urinflaskor, handfat och hinkar. Enligt SS-EN ISO 15883:2009 är den inte avsedd för instrument. För sugflaskor behövs oftast ett specialmunstycke. Insats med påsförstörare finns som tillval. Porösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast kan inte desinfekteras i en spoldesinfektor. Se till att inga föremål kan orsaka stopp i avloppet.

Organisera arbetet så att orent och rent gods hanteras var för sig med en avdelad ren och smutsig sida.

  • Använd handskar och engångsförkläde enligt basala hygienrutiner i kontakt med kroppsvätskor.
  • Placera det tömda godset i spoldesinfektorn direkt efter användandet.

För bland annat handfat och sugflaskor bör man välja ett program med diskmedel. Kontrollera att det finns medel i behållaren. Välj därefter program och starta spoldesinfektorn. Desinfektera händerna efter packning.

Avslutad process

Desinfektera händerna. Öppna luckan och ta ut godset. Kontrollera att godset är rent och torrt när processen är klar och diskdesinfektorn ska plockas ur. Förvara det rena och torra godset dammfritt.

Till toppen av sidan