Val av städmetod baseras på hygienklass, typ av smuts, föroreningsgrad och ytmaterial. Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att den utförs rätt. Den som utför städning ska vara utbildad i de städmetoder som används.

Metod

Till städning ska ren utrustning, såsom moppar och dukar, användas. Städning sker med fuktad duk/mopp (fuktig metod). Ytan bearbetas mekaniskt och ska efter avslutad städning vara torr inom en minut. Använd duk/mopp får inte återfuktas. Våta städmetoder undviks på grund av risk för halka, fuktskador och ökad risk för tillväxt av mikroorganismer. Maskinstädning av golv kan ersätta fuktig metod. Den som använder och sköter städmaskiner ska ha dokumenterad kunskap.

Rengöring med vatten och rengöringsmedel utfört med rätt metod är tillräckligt på de flesta ytor förutsatt att punktdesinfektion utförts. Kritiska punkter (identifierade i verksamheten) kompletteras med ytdesinfektion. Vid slutstädning ska kritiska punkter alltid desinfekteras efter rengöring för att garantera en smittrenad vårdplats.

Arbetsbeskrivning

För städning/rengöring kan olika metoder användas. Oavsett metod är den mekaniska bearbetningen, det vill säga gnugga ordentligt, avgörande för att uppnå ett fullgott resultat. Bedöm grad av förorening för val av medel. Identifierade kritiska punkter ska framgå av lokal anvisning för verksamheten.

Kraftig och måttlig nedsmutsning

  • Rengör alltid först med vatten och rengöringsmedel.
  • Identifierade kritiska punkter desinfekteras därefter med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid).

Låg grad av nedsmutsning

  • Rengör först med vatten och rengöringsmedel, identifierade kritiska punkter desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid),

alternativt

  • Rengör och desinfektera direkt med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid), detta förutsätter att ytan är synligt ren före åtgärden.

Engångs plastförkläde ska användas när det finns risk att arbetskläderna blir våta eller nedsmutsade, till exempel städning av toalettstolar.

Punktstädning och punktdesinfektion

Punktstädning och/eller punktdesinfektion utförs direkt av den personal som upptäcker föroreningen.

  • Använd absorberande material vid stor förorening innan punktstädning och/eller punktdesinfektion utförs.
  • Punktstädning innebär att spill av till exempel mat och kaffefläckar torkas upp med rengöringsmedel och vatten.
  • Punktdesinfektion innebär att spill av kroppsvätskor (smittsamt material) torkas upp direkt med ytdesinfektionsmedel innehållande tensid.
Till toppen av sidan