Utskrivet 2016-12-10

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Tillgänglighet

Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din mobilskärm eller surfplatta så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder.

Läs mer om Vårdhandboken
 • Infektioner i magtarmkanalen

  Bild som visar handtvätt

  Vårdhandbokens texter om infektioner i magtarmkanalen är reviderade.

  I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas, oavsett diagnos och om patienten bär på en smitta eller inte.  Efter patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad tarminfektion utförs handtvätt med tvål och vatten, noggrann torkning av händerna och därefter handdesinfektion med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel även om man använt handskar. Det är för att minska smittdosen och för att alkohol inte har fullständig effekt på icke höljeförsedda virus som till exempel norovirus.

  Läs mer om infektioner i magtarmkanalen
 • Vikten av en god munhälsa

  Del av bild som visar inspektion av munhåla

  En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. I de reviderade texterna om munhälsa och munvård kan du läsa mer om vikten av god munhälsa och det finns nu fler bilder och bildspel om exempelvis tandborstning.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om munhälsa

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Aktuell produktion

Just nu pågår arbete med nya texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering. Redan nu kan du hitta formulär inom området på SKL:s webbsida.

Läs mer om aktuell produktion i Vårdhandboken

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen