Utskrivet 2015-03-29

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Användning

Användarundersökningar visar att många har nytta av Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Information om Ebola

Vårdhandboken hänvisar till Folkhälsomyndigheten när det gäller information om Ebola. När det gäller lokalt omhändertagande av person med misstänkt eller konstaterad ebolasmitta hänvisas till Smittskyddsenhet eller Vårdhygien i respektive landsting eller region.

Tillgänglighet

Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan och Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design.

Titta på filmen om flexibel användning
 • Nya texter om telefonrådgivning

  Att enkelt få hjälp med att bedöma om hälsoproblemet är allvarligt eller inte är en viktig möjlighet för den vårdsökande som ringer till sjukvårdens telefonrådgivning samt att bli guidad vidare in i vården om behov finns.

  Den vårdsökande vänder sig även till sjukvårdsrådgivning för att få praktiska och adekvata egenvårdsråd samt att få stöd i den egna förmågan att hantera hälsoproblemet istället för att söka vård.

  Läs mer i Vårdhandbokens nya texter om telefonrådgivning
 • Nya texter om blåsövervakning vid sjukhusvård

  I samband med sjukhusvård finns det flera faktorer som försämrar patientens förmåga till tömning av urinblåsan, vilket leder till en ökad risk för blåsövertänjning och urinretention.

  Att övervaka urinblåsans volym är en viktig omvårdnadsåtgärd för att förebygga vårdskador orsakade av övertänjning av urinblåsan. Om patienten får en bestående blåsmuskelskada på grund av övertänjning, finns idag ingen medicinsk eller kirurgisk åtgärd som kan återställa urinblåsans funktion.

  Läs mer i Vårdhandbokens nya texter om blåsövervakning

Senaste revideringar

Vårdhandboken frågar

Vilket yrke har du?

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen