Utskrivet 2018-01-24

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Länkar till lokala tillägg i Vårdhandboken

Just nu pågår ett pilotprojekt där du i Vårdhandbokens texter kan se länkar till lokala tillägg som finns i vissa landsting/regioner. Vilka tillägg som visas i Vårdhandboken har beslutats av respektive landsting/region. Läs mer om att visa länkar till lokala tillägg.

Tillgänglighet

När du använder Vårdhandboken behövs ingen app eftersom webbsidan anpassas till skärmstorleken du använder. Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din mobilskärm eller surfplatta så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp.

Läs mer om Vårdhandboken
 • Bedömning enligt NEWS

  Bild som visar surfplatta och diskussion mellan två personal

  Bedömning enligt National Early Warning Score (NEWS) är ett helt nytt ämne i Vårdhandboken. NEWS är ett validerat instrument för bedömning av vitala parametrar hos vuxna och som gör det möjligt att tidigt identifiera kritisk sjukdom. Alla vuxna patienter inom den somatiska slutenvården bör bedömas och bedömningen kan utföras av undersköterska, sjuksköterska eller läkare.

  Parametrarna som bedöms i NEWS är andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, hjärtfrekvens, medvetandegrad och tillförd syrgas.

  Läs mer om bedömning enligt NEWS i Vårdhandboken.

 • Vikten av en god munhälsa

  Del av bild som visar inspektion av munhåla

  En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. I texterna om munhälsa och munvård kan du läsa mer om vikten av god munhälsa och det finns nu fler filmer, bilder och bildspel om exempelvis tandborstning.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om munhälsa

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Vårdhygien i det dagliga vårdarbetet

Bild på hygeinsjuksköterskorna Per-Olof och Sofia

Är du nyfiken på hygiensjuksköterskans arbetsuppgifter? Vårdhandboken träffade hygiensjuksköterskorna Per-Olof och Sofia i Region Jönköpings län.

Läs reportaget Vårdhygien i det dagliga vårdarbetet

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen