Utskrivet 2017-10-20

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Länkar till lokala tillägg i Vårdhandboken

Just nu pågår ett pilotprojekt där du i Vårdhandbokens texter kan se länkar till lokala tillägg som finns i vissa landsting/regioner. Vilka tillägg som visas i Vårdhandboken har beslutats av respektive landsting/region. Läs mer om att visa länkar till lokala tillägg.

Tillgänglighet

Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din mobilskärm eller surfplatta så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder.

Läs mer om Vårdhandboken
 • Nasofarynxodling - ett nytt ämne

  Bild på var nasofarynxodling ska tas

  Texter om nasofarynxodling är nu publicerade i Vårdhandboken. I texterna beskrivs tillvägagångssätt och du kan även läsa om nasofarynx normalflora, indikationer för odling och hitta information om övre luftvägarnas anatomi.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om nasofarynxodling
 • Nya texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering

  Hälso- och sjukvårdens uppdrag inom försäkringsmedicin innebär ansvar för utredning, bedömning samt vård och behandling inklusive medicinsk rehabilitering.

  Målet för den medicinska rehabiliteringen är att individen ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande. Rehabiliteringen kan också inriktas på att förbättra en funktionsnedsättning och träna kompenserande funktioner.

   Läs mer om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering. Här hittar du även  användbara länkar och relaterad information till ämnet.

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen