Utskrivet 2016-09-28

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Användarundersökningar visar att många har nytta av Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Tillgänglighet

Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan och Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design.

Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din skärm så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder.

Titta på filmen om flexibel användning med Vårdhandboken i responsiv design
 • Ren och steril rutin utanför operationsenhet

  Nya texter om ren och steril rutin utanför operationsenhet har nu publicerats.

  Användning av ren eller en steril rutin avgörs av vilken behandling eller vilket ingrepp som ska utföras. Oavsett om ren eller steril rutin används ska förutsättningar för att bibehålla renhetsgraden beaktas. Det innebär att aktiviteter på rummet som till exempel bäddning eller städning inte ska pågå samtidigt.

  Läs mer i Vårdhandbokens nya texter om ren och steril rutin utanför operationsenhet
 • Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

  Skattning av patientens smärtintensitet är en förutsättning för att kunna ge adekvat smärtlindring och för att kunna kvalitetssäkra de smärtbehandlingsmetoder som används.

  I samband med akut och postoperativ smärta behöver patientens smärtupplevelse skattas ofta. Mätinstrumentet ska vara enkelt att förstå och lätt att använda.

  Läs mer om smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen