Utskrivet 2018-06-23

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Länkar till lokala tillägg i Vårdhandboken

Just nu pågår ett pilotprojekt där du i Vårdhandbokens texter kan se länkar till lokala tillägg som finns i vissa landsting/regioner. Vilka tillägg som visas i Vårdhandboken har beslutats av respektive landsting/region. Landstinget Sörmland har ny webbmiljö och vi arbetar med att uppdatera länkarna. Läs mer om att visa länkar till lokala tillägg.

Tillgänglighet

När du använder Vårdhandboken behövs ingen app eftersom webbsidan anpassas till skärmstorleken du använder. Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din mobilskärm eller surfplatta så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp.

Läs mer om Vårdhandboken
 • Att ge ögondroppar och ögonsalva

  Del av bild från texterna om att ge ögondroppar

  Ögondroppar och ögonsalva är läkemedel som administreras i ögat vid olika ögonsjukdomar eller till exempel efter ögonoperationer. I Vårdhandboken finns förutom text även illustrationer och filmer om att ge ögondroppar och ögonsalva, samt hur fuktig kammare används.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om att ge ögondroppar och ögonsalva
 • Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

  Influensa orsakas av virus. Det finns två huvudtyper, A och B, som ger sjukdom hos människan. Symtomen är hastigt påkommen hög feber och muskelvärk. Sedan tillkommer torrhosta, ibland halsont och snuva. Symtomen kan även vara lättare luftvägssymtom utan feber. Inkubationstiden är kort, ett till tre dygn. Influensavirus sprids via dropp- och kontaktsmitta. Det är vanligt att influensa sprids på sjukhus bland personal och patienter.

  Läs mer om influensa och andra infektioner i Vårdhandbokens texter om personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Senaste revideringar

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Uppmärksamma Handhygien

WHO har utlyst den 5 maj till en global handhygiendag. I Sverige uppmärksammas dagen på olika sätt.

Läs mer om Handhygien

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen