Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Tillgänglighet

Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din mobilskärm eller surfplatta så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder.

Läs mer om Vårdhandboken
 • Vikten av en god munhälsa

  Del av bild som visar inspektion av munhåla

  En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. I de reviderade texterna om munhälsa och munvård kan du läsa mer om vikten av god munhälsa och det finns nu fler bilder och bildspel om exempelvis tandborstning.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om munhälsa
 • Vård och behandling vid makroskopisk hematuri

  Del av bild från Vårdhandbokens texter om vård och behandling vid makroskopisk hematuri

  Blod ska normalt sett inte vara synligt i urinen. Det krävs dock inte mycket blod för att urinen ska vara bli rödfärgad. Symtomet benämns då makroskopisk hematuri till skillnad från mikroskopisk hematuri där blödningen inte är  synlig för ögat.

  Läs mer i Vårdhandbokens nya texter om vård och behandling vid makroskopisk hematuri

Senaste revideringar

Vårdhandboken frågar

Var arbetar du?

Totalt har 7 personer röstat!

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Aktuell produktion

Just nu pågår arbete med nya texter om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering. Redan nu kan du hitta formulär inom området på SKL:s webbsida.

Läs mer om aktuell produktion i Vårdhandboken

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen