Utskrivet 2016-05-24

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Användarundersökningar visar att många har nytta av Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Ny organisation

Från 1 januari 2016 återgick utveckling och förvaltning av Vårdhandboken till Inera AB. Uppdragsgivare är samtliga landsting och regioner, läs mer på www.inera.se.

Tillgänglighet

Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan och Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design.

Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din skärm så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder.

Titta på filmen om flexibel användning med Vårdhandboken i responsiv design
 • Uppmärksamma Handhygiendagen

  WHO har utlyst den 5 maj till en global Handhygiendag.  I Sverige uppmärksammas dagen på olika sätt.

  Läs mer om Handhygiendagen
 • Operationssjukvård

  Texterna om operationssjukvård handlar om smittförebyggande åtgärder vid operationer på operationsavdelning. Särskilt fokus är lagt på de smittförebyggande åtgärder som vidtas före, under och efter operationen för att förebygga infektioner i sårområdet.

  Komplikationer i samband med operativa ingrepp förebyggs effektivt av personal med rätt kompetens, med hjälp av adekvat utrustning, för ändamålet avsedda lokaler, korrekt arbetsdräkt och kvalitetssäkrade rutiner.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om operationssjukvård

Vårdhandboken frågar

I Vårdhandboken finns ett trettiotal test i olika ämnen. Har du provat Testa dina kunskaper?
Totalt har 446 personer röstat!

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen