Utskrivet 2015-01-27

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Information om Ebola

Vårdhandboken hänvisar till Folkhälsomyndigheten när det gäller information om Ebola. När det gäller lokalt omhändertagande av person med misstänkt eller konstaterad ebolasmitta hänvisas till Smittskyddsenhet eller Vårdhygien i respektive landsting eller region.

Användning och tillgänglighet

Användarundersökningar visar att många har nytta av Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning. Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan som har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Titta på filmen om flexibel användning.

Vill du lära dig mer om friktion vid förflyttningar?

Att minska friktionen är viktig i de flesta förflyttningar för att göra förflyttningen lättare. Nu finns det en undervisningsfilm med exempel på hur du använder friktionsprincipen vid förflyttningar. Du kan även testa dina kunskaper på samma sida.

Läs mer om förflyttningsteknik
 • Nya texter om smärtbehandling

  Del av bild till text om smärtbehandling och övervakning

  Nu finns nya texter om smärtbehandling i Vårdhandboken och de har ersatt tidigare texter om smärtbehandling via epidural och intratekal kateter.

  Som postoperativ smärtbehandling används idag förutom konventionella metoder i form av tabletter och intermittent intravenösa injektioner även perifera och centrala blockader och pumpbaserad intravenös smärtbehandling.

  Läs mer om smärtbehandling
 • Nya texter om analinkontinens

  Vårdpersonal har ett stort ansvar att fråga om tarmfunktionen och framför allt att kunna uppmärksamma riskgrupper som kan ha analinkontinens exempelvis vid neurologiska sjukdomar/skador eller vid förlossningsskador. Analinkontinens kan och bör utredas och behandlas så tidigt som möjligt så att inkontinensen upphör eller minskas, med förbättad livskvalitet.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om analinkontinens

Vårdhandboken frågar

Använder du Vårdhandboken vid introduktion av ny personal?
Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Kommande produktion

Just nu pågår revidering av struktur och rubriker i Vårdhandbokens texter Bemötande inom vård och omsorg. Nya texter om blåsövervakning och telefonrådgivning publiceras inom kort.

Läs mer om kommande produktion

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen