Utskrivet 2016-02-09

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Användarundersökningar visar att många har nytta av Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Ny organisation

Från 1 januari 2016 återgår utveckling och förvaltning av Vårdhandboken till Inera AB. Uppdragsgivare är samtliga landsting och regioner, läs mer på www.inera.se.

Uppdaterad design

Nu är Vårdhandboken.se uppdaterad med nya färger och en del andra designdetaljer. Du navigerar fortfarande på samma sätt i mobil, surfplatta eller dator och hittar ämnen som tidigare via kategorimenyn högst upp eller via sökrutan.

Tillgänglighet

Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan och Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design.

Titta på filmen om flexibel användning
  • Läkemedelshantering

    Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

    Läs mer om läkemedelsgenomgångar i Vårdhandbokens texter om läkemedelshantering
  • Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

    Influensa orsakas av virus. Det finns två huvudtyper, A och B, som ger sjukdom hos människan. Symtomen är hastigt påkommen hög feber och muskelvärk. Sedan tillkommer torrhosta, ibland halsont och snuva. Symtomen kan även vara lättare luftvägssymtom utan feber. Inkubationstiden är kort, ett till tre eventuellt fem dygn. Influensavirus sprids via dropp- och kontaktsmitta. Det är vanligt att influensa sprids på sjukhus bland personal och patienter.

    Läs mer om influensa och andra infektioner i Vårdhandbokens texter om personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Senaste revideringar

Vårdhandboken i mobilen

Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din skärm så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder!

Film om flexibel användning med Vårdhandboken i responsiv design

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen