Utskrivet 2015-11-28

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Användarundersökningar visar att många har nytta av Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Ny design

Nu är Vårdhandboken.se uppdaterad med nya färger och en del andra designdetaljer. Du navigerar fortfarande på samma sätt i mobil, surfplatta eller dator och hittar ämnen som tidigare via kategorimenyn högst upp eller via sökrutan.

Information om Ebola

Vårdhandboken hänvisar till Folkhälsomyndigheten när det gäller information om Ebola. När det gäller lokalt omhändertagande av person med misstänkt eller konstaterad ebolasmitta hänvisas till Smittskyddsenhet eller Vårdhygien i respektive landsting eller region.

Tillgänglighet

Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan och Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design.

Titta på filmen om flexibel användning
  • Delegering och ansvar

    Delegering innebär överlåtelse av en medicinsk arbetsuppgift från någon som är formellt och reellt kompetent till någon som saknar formell men har reell kompetens för uppgiften. Nu har innehållet i Vårdhandbokens olika texter om delegering och ansvar utökats.

    Läs mer i Vårdhandbokens texter om delegering och ansvar
  • Läkemedelshantering

    Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Det är dessutom en metod för analys, omprövning och uppföljning av en patients hela läkemedelsanvändning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem.

    Läs mer om läkemedelsgenomgångar i Vårdhandbokens texter om läkemedelshantering

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen