Utskrivet 2016-10-26

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Användarundersökningar visar att många har nytta av Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Allt fler kommuner, landsting och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Tillgänglighet

Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan och Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design.

Du kan lägga till webbadressen som favorit eller bokmärke på din skärm så visas en ikon med Vårdhandbokens logotyp. Det behövs ingen app, webbsidan anpassas som vanligt till skärmstorleken du använder.

Titta på filmen om flexibel användning med Vårdhandboken i responsiv design
 • Vård och behandling vid makroskopisk hematuri

  schematisk bild av spoldroppsbehandling

  Nya texter om vård och behandling vid makroskopisk hematuri har publicerats.

  Blod ska normalt sett inte vara synligt i urinen. Det krävs dock inte mycket blod för att urinen ska vara bli rödfärgad. Symtomet benämns då makroskopisk hematuri till skillnad från mikroskopisk hematuri där blödningen inte är  synlig för ögat. Makroskopisk hematuri kan påverka förmågan att tömma urinblåsan. Graden av hematuri avgör behandlingen av själva symtomet, vilket beskrivs i den här texten.

  Läs mer om vård och behandling vid makroskopisk hematuri
 • Ren och steril rutin utanför operationsenhet

  Nya texter om ren och steril rutin utanför operationsenhet har nu publicerats.

  Användning av ren eller en steril rutin avgörs av vilken behandling eller vilket ingrepp som ska utföras. Oavsett om ren eller steril rutin används ska förutsättningar för att bibehålla renhetsgraden beaktas. Det innebär att aktiviteter på rummet som till exempel bäddning eller städning inte ska pågå samtidigt.

  Läs mer i Vårdhandbokens nya texter om ren och steril rutin utanför operationsenhet

Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer om åtgärdspaketen

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen