Utskrivet 2014-08-01

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Responsiv design i Vårdhandboken med tillgänglighet i mobil och surfplatta

Vårdhandboken har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design, som är den senaste webbtekniken. Läs mer om den tekniska lösningen och titta på filmen.

Attityd och användning

Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken som 2013 hade 1,7 miljoner besök. Det kan jämföras med 2012 då besöksantalet var drygt 1,1 miljoner. Undersökningar visar att många använder Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker.

Från 1 februari utvecklas och förvaltas Vårdhandboken av Stockholms läns landsting. Uppdragsgivare är fortfarande samtliga landsting och regioner, läs mer på cehis.se. Du som använder Vårdhandboken kommer även fortsättningsvis att möta ett rikt innehåll av hög kvalitet och aktualitet med ett nationellt perspektiv.

Vill du lära dig mer om friktion vid förflyttningar?

Att minska friktionen är viktig i de flesta förflyttningar för att göra förflyttningen lättare. Nu finns det en undervisningsfilm med exempel på hur du använder friktionsprincipen vid förflyttningar. Du kan även testa dina kunskaper på samma sida.

Läs mer
 • Nya texter om teamarbete och kommunikation

  Scenarioträning - detalj ur Vårdhandbokens texter om teamarbete

  Vid effektivt teamarbete samarbetar alla i teamet mot ett väl definierat gemensamt mål. Dessutom kommunicerar alla inblandade effektivt samtidigt som de skapar förtroende till varandra. Alla i teamet ska känna sig så trygga att de vågar säga ifrån om de ser något som skulle kunna vara en säkerhetsrisk för patienten.

  Läs mer om teamarbete och kommunikation i Vårdhandbokens nya texter
 • Klinisk träning och simulatorverksamhet

  Bild från kliniskt träningscenter

  Färdighetsträning, klinisk träning och medicinsk simulering blir allt vanligare i grundutbildningar och i fortbildning för vårdpersonal. Sjuksköterske- och läkarstudenter har sådan träning på ett träningscenter under de flesta terminer på utbildningen och personal kan öva exempelvis teamarbete eller förflyttningsteknik.

  Läs mer om en del av det arbete som pågår runtom i landet

Vårdhandboken frågar

Vad använder du oftast för att besöka Vårdhandboken?Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen