Utskrivet 2014-10-01

Till navigering

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Användning och tillgänglighet

Från januari till juli 2014 har Vårdhandboken haft 1 204 583 besök, besökssiffror som innebär en fördubbling jämfört med samma period 2012. Tidigare undersökningar visar att många använder Vårdhandboken i sitt arbete och väljer Vårdhandboken som kunskapsstöd i första hand i en situation där man känner sig osäker. Det blir allt vanligare att använda mobil och surfplatta för att ha tillgång till webbsidan som har hög tillgänglighet för alla användare genom responsiv design. Titta på filmen om flexibel användning.

Vill du lära dig mer om friktion vid förflyttningar?

Att minska friktionen är viktig i de flesta förflyttningar för att göra förflyttningen lättare. Nu finns det en undervisningsfilm med exempel på hur du använder friktionsprincipen vid förflyttningar. Du kan även testa dina kunskaper på samma sida.

Läs mer
 • Teamarbete och kommunikation

  Scenarioträning - detalj ur Vårdhandbokens texter om teamarbete

  Vid effektivt teamarbete samarbetar alla i teamet mot ett väl definierat gemensamt mål. Dessutom kommunicerar alla inblandade effektivt samtidigt som de skapar förtroende till varandra. Alla i teamet ska känna sig så trygga att de vågar säga ifrån om de ser något som skulle kunna vara en säkerhetsrisk för patienten.

  Läs mer om teamarbete och kommunikation i Vårdhandbokens nya texter
 • Nya texter om analinkontinens

  Vårdpersonal har ett stort ansvar att fråga om tarmfunktionen och framför allt att kunna uppmärksamma riskgrupper som kan ha analinkontinens exempelvis vid neurologiska sjukdomar/skador eller vid förlossningsskador. Analinkontinens kan och bör utredas och behandlas så tidigt som möjligt så att inkontinensen upphör eller minskas, med förbättad livskvalitet.

  Läs mer i Vårdhandbokens texter om analinkontinens

Vårdhandboken frågar

Snart kan du prenumerera på Vårdhandbokens senaste uppdateringar. Blir du prenumerant?Vårdhandboken på Facebook

Gå in och gilla för att exempelvis få information om när texter revideras.

Till Facebook

Patientsäkerhet

SKL har åtgärdspaket för att minska vårdskador och Vårdhandboken har texter om dessa områden.

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Länkar till Nationella kvalitetsregister.

Till förteckningen