Utskrivet 2018-06-23

Till navigering

Hygien, infektioner och smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler

Basic hygiene and staff hygiene procedures

Blodburen smitta

Bröstmjölkshantering

Desinfektion

Desinfektionsapparatur

Herpesinfektioner, vård och behandling

Huddesinfektion

Infektioner i magtarmkanalen

Infektionskänsliga patienter

Legionella, förebyggande åtgärder

Livsmedelshygien

Löss

Multiresistenta bakterier

Munhälsa

Patientens personliga hygien

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Skabb

Smitta och smittspridning

Sängen, vårdbädden

Tuberkulos