Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Hygien, infektioner och smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Blodburen smitta

Bröstmjölkshantering

Desinfektion

Desinfektionsapparatur

Herpesinfektioner, vård och behandling

Huddesinfektion

Infektioner i magtarmkanalen

Infektionskänsliga patienter

Legionella, förebyggande åtgärder

Livsmedelshygien

Löss

Multiresistenta bakterier

Munhälsa

Patientens personliga hygien

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Skabb

Smitta och smittspridning

Städning, rengöring

Sängen, vårdbädden

Tuberkulos