Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Andningsvård]

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom andningsvård

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Användning av PEP-utrustning.
  • Rengöring av nebuliseringsutrustning.
  • Hantering och rengöring av hostmaskin.
  • Användning av CPAP/bi-levelapparat.
  • Rengöring av slang gällande CPAP- och Bi-levelPAP-utrustning.

ska tillverkarens bruksanvisning finnas för:

  • Rengöring av spirometriutrustning i diskdesinfektor.
Revideringsdatum:
2017-03-07
Manusförfattare:
Gunilla Björling, docent, leg ssk, Nationellt Respirationscentrum Danderyds Sjukhus och Röda Korsets Högskola, Stockholm
Faktagranskare:

Annelie Söderlund, leg. sjukgymnast, Södersjukhuset, Stockholm.

Ulrika Lindelöf, leg sjukgymnast, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.